INTERNOS – Kognitiivinen psykoterapia, Vaasa

PALVELUT

INTERNOS on yksityinen kognitiivinen psykoterapiakeskus Vaasassa.
Psykoterapia auttaa tarkastelemaan sisäisiä esteitä, jotka pitävät yllä kärsimystä,
rajoittavat elämästä nauttimista tai estävät vapautumasta haitallisista toimintamalleista.
Ota meihin rohkeasti yhteyttä, jotta voimme keskustella sinun tarpeistasi.

Terapiamallejamme ovat:

Skeematerapia

Skeematerapiassa työstetään oireiden, kuten masennuksen, ahdistuksen tai paniikkikohtausten lisäksi
syvätason uskomusjärjestelmiä, tunnelukkoja eli skeemoja.

Skeematerapia on yksi kognitiivisen terapian muoto, jonka avulla on saatu aikaan merkittäviä muutoksia ihmissuhteissa ja elämässä yleensä. Skeematerapialla on voitu tehokkaasti poistaa potilaiden pitkäaikaisia ongelmia.

Skeematerapian tarkoitus onkin tunnistaa tunnelukko tarkasti, ja löytää välineitä millä tämä tunnelukko saadaan avattua.

www.schematherapy.com

Hyväksymis- ja omistautumisterapia

HOT

Hyväksymis- ja omistautumisterapia on Steven Hayesin ja hänen työryhmänsä kehittämä kognitiivisen
käyttäytymisterapian ns. kolmannen aallon psykoterapiamenetelmä. Englanninkielellä terapiamuodosta käytetään
nimitystä ACT eli Acceptance and Commitment Therapy. Suomessa HOT:a on kehittänyt mm. Raimo Lappalainen.

Yksinkertaistettuna terapiamuoto perustuu siihen näkemykseen, että ihminen etsiessään ratkaisua ongelmiinsa jää
loukkuun eli mitä enemmän etsimme ratkaisua sitä tiukemmin olemme ongelmassa kiinni. Asia, jota yritämme poistaa
mielestämme tai jota yritämme kaikin tavoin vältellä tai paeta, kasvaa kasvamistaan yrityksiemme takia.

Ihminen on HOT:n näkökulmasta katsottuna kielellisen systeeminsä vanki. Tarkoituksena terapiassa ei ole muuttaa
ihmisen henkilökohtaista kokemusta vaan kokemuksen merkitystä.

Terapian kolme perusperiaatetta ovat:
Hyväksy kokemuksesi    Omistaudu arvojesi mukaiselle elämälle    Toimi arvojesi mukaan

www.stevenchayes.com
www.oivamieli.fi
www.joustavamieli.com

Mindfulness - tietoisuustaito

Mindfulness tarkoittaa tietoista, hyväksyvää läsnäoloa, jossa pyritään kokemukselliseen
ymmärrykseen mielen toiminnasta ja sen luonteesta.

Mindfulness perustuu zen-buddhalaiseen meditaatioon. Lääketieteessä mindfulnessia on tutkittu ja käytetty noin
parinkymmenen vuoden ajan erilaisten sairauksien hoitamiseksi. Kognitiivisen psykoterapian alueella mindfulnessia käytetään muita hoitomuotoja tukemaan.

Erityisesti Yhdysvalloissa toimiva ja Suomessakin kouluttanut John Kabat-Zinn on tehnyt pioneerityötä alalla
varsinkin stressinhoidon suhteen. Suomessa mindfulnessista käytetään usein nimitystä tietoisuustaito.

www.mindfulnesscds.com

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

KKT

Käyttäytyminen on perimän ja ympäristön vuorovaikutukseen perustuva suhde.
Tähän kuuluvat niin ajatukset, tunteet, toiminta kuin fysiologiset reaktiotkin.
Nämä ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Terapian tarkoituksena on parantaa asiakkaan itsehallintaa- tai hoitoa.
Terapiassa harjoitellaan uusien toiminta-, ajattelu- ja tunteensäätelytapojen omaksumista.
Lisäksi opetellaan luottamaan paremmin itseensä sekä elämään ilman jatkuvaa pelkoa, ahdistusta ja masennusta.

www.kakkt.fi

Psykoterapeutit

Havusela Marja

Psykoterapiakoulutus

 • Ylemmän erityistason kognitiivinen ( kognitiivis-behavioraalinen ja kognitiivis-analyyttinen ) psykoterapiakoulutus Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön ja Integrum-instituutin koulutusohjelman ja TEO:n vaatimusten mukaisesti 31.5.2008. Kela:n pätevyys v.2008.

Työkokemus

 • Vuodesta 1984 lähtien Vaasan sairaanhoitopiirin psykiatrian yksikössä osastoilla työssä
 • Vuodesta 1998 lähtien Vaasan keskussairaalaan psykiatrisen avohoidon yksikössä Mielenterveyskeskuksessa
 • Vuodesta 2008 INTERNOS Psykoterapiakeskus Oy

Työnohjaajat yksilöterapiassa

 • Oliver Parland (1998-1999)
 • Såltin Tuula (1999-2000 ja 2005-2006)
 • Saraneva Kristina, pakolaisterapia (2003-2007)
 • Laakso Juhani (2000-2010)
 • Lauri Parkkinen, PsM, nimikesuojattu psykoterapeutti VET (vuodesta 2011-)
 • Tero Timonen PsT, kliinisen psykologian dosentti, psykologi, psykoterapeutti VET 
(vuodesta 2012-)
 • Petri Pitko, Kouluttajapsykoterapeutti ( vuodesta 2017 )

Koulutus

 • Helsinki 38th EABCT Annual Congress (10.-13.9.2008) Kognitiivisen psykoterapian Euroopan kongressiin osallistuminen. Workshop, Jeffrey Youngin 
(skeematerapia).
 • Integrum- instituutin järjestämä Mindfulness/Tietoisuustaito- koulutus (2009-2010)
 • Myötätuntosuuntainen terapia – Paul Gilbertin mukaan
 • Metakognitiivinen psykoterapia – Adrian Wellsin mukaan
 • Tietoisuustaitojen tämänhetkisistä toteuttamistavoista
 • Italia, Toscana, Montepulciano (27.6.-4.7.2009) Hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriaan syventyminern professori Raimo Lappalaisen johdolla (SKT)
 • EABCT 2010 Congress of European Associaton for Behavioral & Cognitive Therapies, Milan, Italy (7.10.-10.10.2010). Workshop Judith Beck (painon pudottaminen).
 • Things might go terribly, horribly wrong – HOT- koulutus Tampereella (4.12.2010). Kouluttajana Kelly Wilson. (SKT).
 • Autismin kirjo-Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä. Pro Neuron Neuropsykiatrikeskus. Helsinki (30.9.2011)
 • SKT Oy, Jyväskylän yliopisto (5.9.2012), Workshop – ACT in Practice, 
Stigma –  Jason D.Luoma ja Jenna LeJeune.
 • Psykoosin varhaisvaihe ja sen psykoterapeuttinen hoito. 
Seminaari Helsingissä (25.-26.4.2013). Professori Tony Morrison.
 • Kesäkongressi ( SKY ry ) (16.-17.8.2013). Teemana ulkonäkö ja kehollisuus.
 • Mitä jokaisen psykoterapeutin tulisi tietää neuropsykologiasta (14.-15.11.2013). Ritva Laaksonen. Luote Oy.
 • Vakavasti traumatisoituneiden vakauttava hoito Helsinki (3.10.2014), Traumaterapiakeskus Petteri Mankila.
 • Dissosiaatihäiriöisten hoidon erityispiirteet Helsinki (27.2.2015), Traumaterapiakeskus Anne Suokas-Cunliffe.
 • Psykoterapia ja aivotoiminta –symposium (13.11.2015), Luote Oy. Professorit E. Castren ja H. Karlsson. Kouluttajat K-L Kuusinen ja J. Tiuranniemi.
 • Kesäkongressi ( SKY ry ) ( 12.-13.2016 ) Tampere, aiheena Vuorovaikutus
 • Valtakunnallinen kriisi-ja traumakongressi ( 11.-12.11.2016 ) Helsinki
 • SKY ry, Treating Emptiness and Anhedonia, Alan Fruzzetti, ( 26.1.2018 ), Helsinki
 • Luote Oy, Kognitiivinen lyhytpsykoterapia ahdistuksen hoidossa ( 17.11.2018 ), Helsinki
 • Luote Oy, Schematherapy Update, Eckhardt Roediger (4.-5.6.2018 ), Helsinki

Pitko Petri

Psykoterapiakoulutus

 • Kouluttajapsykoterapeutti (Kognitiivinen käyttäytymisterapia, Tampereen yliopisto 2014-2016)
 • Ylemmän erityistason kognitiivinen ( kognitiivis-behavioraalinen ja kognitiivis-analyyttinen ) psykoterapiakoulutus Varhaiskuntoutuksen tukisäätiön ja Integrum-instituutin koulutusohjelman ja TEO:n vaatimusten mukaisesti 31.5.2008. Kela:n pätevyys v.2008.

Työkokemus

 • Vuodesta 1992 Vaasan keskussairaalan Psykiatrian yksikössä osastoilla työssä
 • Vuodesta 1998 Vaasan keskussairaalan psykiatrian poliklinikalla
 • Vuodesta 2008 INTERNOS Psykoterapiakeskus Oy:ssä

Työnohjaajat yksilöterapiassa

 • Ghitta Weizmann-Henelius työnohjaajana (1998- 2001)
 • Tuula Såltin työnohjaajana (2001- 2002)
 • Juhani Laakso (2000-2010)
 • Lauri Parkkinen, PsM, nimikesuojattu psykoterapeutti VET (vuodesta 2011-)
 • Tero Timonen PsT, kliinisen psykologian dosentti, psykologi, psykoterapeutti VET (vuodesta 2012-)

Koulutus

 • Helsinki 38th EABCT Annual Congress 10.-13.9.2008 Kognitiivisen psykoterapian Euroopan kongressiin osallistuminen. Workshop, Jeffrey Young (skeematerapia).
 • Integrum- instituutin järjestämä Mindfulness/Tietoisuustaito- koulutus (2009-2010)
 • Myötätuntosuuntainen terapia – Paul Gilbertin mukaan
 • Metakognitiivinen psykoterapia – Adrian Wellsin mukaan
 • Tietoisuustaitojen tämänhetkisistä toteuttamistavoista
 • Italia, Toscana, Montepulciano (27.6.-4.7.2009) Hyväksymis- ja omistautumisterapian teoriaan syventyminern professori Raimo Lappalaisen johdolla (SKT)
 • Things might go terribly, horribly wrong – HOT-koulutus Tampereella (4.12.2010). Kouluttajana Kelly Wilson. (SKT).
 • SKY kesäkongressi, Tampere (19.-20.8.2011).
 • Autismin kirjo – Nykytietoa neurologian ja psykiatrian viitekehyksessä. Pro Neuron Neuropsykiatrikeskus. Helsinki (30.9.2011)
 • SKT Oy, Jyväskylän yliopisto (5.9.2012), Workshop – ACT in Practice – Jason D. Luoma ja Jenna LeJeune.
 • Psykoosin varhaisvaihe ja sen psykoterapeuttinen hoito. Seminaari Helsingissä (25.-26.4.2013). Professori Tony Morrison.
 • Kesäkongressi (SKY ry) (16.-17.8.2013). Teemana ulkonäkö ja kehollisuus.
 • Mitä jokaisen psykoterapeutin tulisi tietää neuropsykologiasta (14.-15.11.2013). Ritva Laaksonen. Luote Oy.
 • Nordic ACBS-conference ( 15.-17.10.2015 ), Tampere
 • ”Entä jos….OCD?” SKY ry ( 19.5.2017 ), Joensuu
 • EABCT 2017 ( 13.-16.9.2017 ), Ljublana, Slovenia, Workshop: CBT fo dissociation in psychosis, Douglas Turkington
 • SKY ry, Tyhjyyden tunteen ja anhedonian hoito ( 26.1.2018 ) Alan Fruzzetti, Helsinki
 • EABCT 2018 ( 5.-8.9.2018 ), Sofia, Bulgaria Workshop: An inroduktion to compassion focused therapy CFT, Paul Gilbert
  Process-Based CBT, Stefan Hofman

Ota rohkeasti yhteyttä!

Kognitiivinen psykoterapia
INTERNOS Psykoterapiakeskus Oy

Y-tunnus: 2178948-5

Osoite: Kauppapuistikko 12 A 6, 65100 Vaasa

Palveluistamme on mahdollista saada Kela-korvausta:
Lisätietoa KELA-korvauksesta

Psykoterapeutti, Havusela Marja

044 0842287
marja.havusela(at)internos.fi

Psykoterapeutti, Pitko Petri

044 0842288
petri.pitko(at)internos.fi

Konsultoiva psykiatri, Kyntäjä Markku

(lausunnot, lääkitys)
040 7700104
markku.kyntaja(at)plusterveys.fi